Φωτιστικά

Ντισκομπάλα – DiskoBall


Τιμή: 15 €

Περιγραφή

Η Ντισκομπάλα είναι ένα φωτιστικό εφέ που μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές . Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το Εφέ είναι η ενοικίαση και 2 κινητών κεφάλων.